برنامه غربالگری بیماریهای شایع زنان (سرطان پستان و.....) در مرکز تحقیقات مراقبت های بالینی و ارتقاء سلامت دانشکده پرستاری ومامایی

برنامه غربالگری بیماریهای شایع زنان (سرطان پستان و.....) در مرکز تحقیقات مراقبت های بالینی و ارتقاء سلامت دانشکده پرستاری ومامایی

۱۷ آبان ۱۳۹۵ | ۱۳:۴۶ کد : ۱۰۹۴ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۵۳۳
دکتر منصوره تجویدی معاونت علوم پزشکی ورئیس مرکز تحقیقات مراقبت های بالینی و ارتقاء سلامت دانشکده پرستاری ومامایی اعلام کرد سرطان پستان شایعترین سرطان در زنان جهان بوده و میزان بروز آن در حال افزایش است. در برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان ، هدف شناسایی و ثبت بیماران مشکوک به سرطان سینه و ارائه خدمات مناسب در سطوح مختلف بهداشتی درمانی و ساماندهی درمان و مراقبت بیماران است. در ادامه اعلام نمودند طرح غربالگری با تشکیل پرونده سلامت الکترونیک جهت همکاران خانم با محوریت بیماریهای زنان در محل دانشکده پرستاری ومامایی از تاریخ 10/8/95 تا 1/9/95در حال اجراء می باشد در این برنامه زنان 30 تا 69 سال فراخوان گردیده و به ماما ارجاع داده می شوند. وهمکاران ماما زنان ارجاع شده را از نظر سوابق خانوادگی و فردی همچنین علایم مشکوک سرطان پستان، ارزیابی و سپس معاینه می نمایند و در صورت نیاز برای انجام اقدامات تکمیلی از جمله ماموگرافی، به سطح دو ارجاع می دهند.
برنامه غربالگری بیماریهای شایع زنان (سرطان پستان و.....) در مرکز تحقیقات مراقبت های بالینی و ارتقاء سلامت دانشکده پرستاری ومامایی