برگزاری کارگاه نسخه خوانی در مرکز تحقیقات مراقبت های بالینی وارتقاء سلامت در دانشکده پرستاری ومامایی در آذر ماه

برگزاری کارگاه نسخه خوانی در مرکز تحقیقات مراقبت های بالینی وارتقاء سلامت در دانشکده پرستاری ومامایی در آذر ماه

۲۴ آبان ۱۳۹۶ | ۱۰:۱۳ کد : ۱۶۴۸ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۱۸
کارگاه نسخه خوانی در مرکز تحقیقات مراقبت های بالینی وارتقاء سلامت در دانشکده پرستاری ومامایی در آذر ماه برگزار می گردد.