اطلاعیه ها - آرشیو

کارگاه مراقبت از زخم و پانسمانهای نوین در تاریخ ۴ و۱۱و ۱۸ و ۹/۲۵ در مرکز مراقبتهای بالینی و ارتقاء سلامت دانشکده پرستاری و مامایی برگزارشد.

کارگاه مراقبت از زخم و پانسمانهای نوین در تاریخ ۴ و۱۱و ۱۸ و ۹/۲۵ در مرکز مراقبتهای بالینی و ارتقاء سلامت دانشکده پرستاری و مامایی برگزارشد.

ادامه مطلب
کارگاه اخلاق عملکرد جنسی ویژه دانشجویان مامایی وروانشناسی در تاریخ ۹ آذر برگزار گردید مدرس دوره جناب آقای دکترکوکب فوق تخصص طب تولید مثل وفوق تخصص اندرولوژی از دانشگاه sheffield انگلستان

کارگاه اخلاق عملکرد جنسی ویژه دانشجویان مامایی وروانشناسی در تاریخ ۹ آذر برگزار گردید مدرس دوره جناب آقای دکترکوکب فوق تخصص طب تولید مثل وفوق تخصص اندرولوژی از دانشگاه sheffield انگلستان

ادامه مطلب