اطلاعیه ها

کارگاه مراقبت از زخم و پانسمانهای نوین در تاریخ ۴ و۱۱و ۱۸ و ۹/۲۵ در مرکز مراقبتهای بالینی و ارتقاء سلامت دانشکده پرستاری و مامایی برگزارشد.

کارگاه مراقبت از زخم و پانسمانهای نوین در تاریخ ۴ و۱۱و ۱۸ و ۹/۲۵ در مرکز مراقبتهای بالینی و ارتقاء سلامت دانشکده پرستاری و مامایی برگزارشد.

ادامه مطلب
کارگاه اخلاق عملکرد جنسی ویژه دانشجویان مامایی وروانشناسی در تاریخ ۹ آذر برگزار گردید مدرس دوره جناب آقای دکترکوکب فوق تخصص طب تولید مثل وفوق تخصص اندرولوژی از دانشگاه sheffield انگلستان

کارگاه اخلاق عملکرد جنسی ویژه دانشجویان مامایی وروانشناسی در تاریخ ۹ آذر برگزار گردید مدرس دوره جناب آقای دکترکوکب فوق تخصص طب تولید مثل وفوق تخصص اندرولوژی از دانشگاه sheffield انگلستان

ادامه مطلب
بزودی کارگاه مراقبت از پوست ومبانی آموزش ماساژ در دانشکده پرستاری ومامایی برگزار می گردد.

بزودی کارگاه مراقبت از پوست ومبانی آموزش ماساژ در دانشکده پرستاری ومامایی برگزار می گردد.

بزودی کارگاه مراقبت از پوست ومبانی آموزش ماساژ در دانشکده پرستاری ومامایی برگزار می گردد.

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه نسخه خوانی در مرکز تحقیقات مراقبت های بالینی وارتقاء سلامت در دانشکده پرستاری ومامایی در آذر ماه

برگزاری کارگاه نسخه خوانی در مرکز تحقیقات مراقبت های بالینی وارتقاء سلامت در دانشکده پرستاری ومامایی در آذر ماه

کارگاه نسخه خوانی در مرکز تحقیقات مراقبت های بالینی وارتقاء سلامت در دانشکده پرستاری ومامایی در آذر ماه برگزار می گردد.

ادامه مطلب
برنامه غربالگری بیماریهای شایع زنان (سرطان پستان و.....) در مرکز تحقیقات مراقبت های بالینی و ارتقاء سلامت دانشکده پرستاری ومامایی
برنامه غربالگری بیماریهای شایع زنان (سرطان پستان و.....) در مرکز تحقیقات مراقبت های بالینی و ارتقاء سلامت دانشکده پرستاری ومامایی

برنامه غربالگری بیماریهای شایع زنان (سرطان پستان و.....) در مرکز تحقیقات مراقبت های بالینی و ارتقاء سلامت دانشکده پرستاری ومامایی

دکتر منصوره تجویدی معاونت علوم پزشکی ورئیس مرکز تحقیقات مراقبت های بالینی و ارتقاء سلامت دانشکده پرستاری ومامایی اعلام کرد سرطان پستان شایعترین سرطان در زنان جهان بوده و میزان بروز آن در حال افزایش است. در برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان ، هدف شناسایی و ثبت بیماران مشکوک به سرطان سینه و ارائه خدمات مناسب در سطوح مختلف بهداشتی درمانی و ساماندهی درمان و مراقبت بیماران است. در ادامه اعلام نمودند طرح غربالگری با تشکیل پرونده سلامت الکترونیک جهت همکاران خانم با محوریت بیماریهای زنان در محل دانشکده پرستاری ومامایی از تاریخ 10/8/95 تا 1/9/95در حال اجراء می باشد در این برنامه زنان 30 تا 69 سال فراخوان گردیده و به ماما ارجاع داده می شوند. وهمکاران ماما زنان ارجاع شده را از نظر سوابق خانوادگی و فردی همچنین علایم مشکوک سرطان پستان، ارزیابی و سپس معاینه می نمایند و در صورت نیاز برای انجام اقدامات تکمیلی از جمله ماموگرافی، به سطح دو ارجاع می دهند.

ادامه مطلب