آموزش مراجعین

کارگاه /سخنرانی

در حال اجراء

در حال ثبت نام

شهریه دوره(ریال)

مکان دانشکده پرستاری ومامایی

 

مدت زمان

 

تاریخ شروع

 

کلاس/روز

نسخه خوانی(دوره سوم)

"

 

3600000

"

20روزه

26/7/97

107/پنج شنبه

مراقبت از پوست

"

 

4000000

"

12روزه

3/8/97

108/پنج شنبه

نسخه خوانی(دوره چهارم)

 

"

3900000

"

20روزه

 

 

مراقبت از پوست

 

"

4000000

"

12روزه

 

 

CPR

 

"

300000

"

یک روزه

 

 

کارگاه زخم

 

"

2400000

"

4 روزه